Twijfel

Twijfel? Doe maar lekker twijfelen!

Twijfel je ergens over?

Komen er gedachten in je op die je in de war brengen en komen ze steeds weer terug? Of heb je moeite met het vertrouwen van mensen?

Kan het zijn dat je in het verleden, wellicht meerdere malen, niet correct behandeld bent geweest? Of ben je misschien teleurgesteld geweest in het verleden? Zijn er bepaalde verwachtingen en wensen niet uitgekomen?

Allemaal heel herkenbaar voor de meesten onder ons. Nu is het zo dat wanneer je je gaat verzetten tegen de twijfel het alleen maar meer wordt. De malende gedachten kunnen je zelfs helemaal overweldigen. Herken je dit?

Doe maar lekker twijfelen!

Wat als je nou eens de twijfel toe laat en dus gewoon eens lekker gaat twijfelen?

Als je het jezelf toelaat om te twijfelen dan wordt het twijfelen minder! Wat zou er gebeuren als je eens, hetgeen waar je over twijfelt gewoon op je af laat komen. We worden ook gestuurd. Alles wordt helder en duidelijk als het moment er rijp voor is. Denk je dat je met deze positieve mentale houding meer rust in je hoofd kunnen ervaren?

Mediteren kan de oplossing zijn.

kristel7

Heb je last van malende gedachten? In mijn vorige blog gaf ik aan als tip 2 voor jouw geluk: ‘het onderzoeken van je gedachten, in het bijzonder wanneer je emotioneel wordt.’

Wordt jij emotioneel en wil je jouw gedachten onderzoeken? 

Als we dat eenmaal begrijpen, hoeven we niet meer met ons ego en onze ‘negatieve’ emoties te vechten.Binnen de meditatie ontstaat vanzelf spontaan gewaarzijn; emotionele conflicten en problemen beginnen hun greep te verliezen. Als we ophouden onze problemen te voeden, dus ook onze twijfels, verdwijnen ze in het gewaarzijn zelf. Op dat moment kunnen we werkelijk zien dat de gehele aard van de geest meditatie is. Zo wordt onze geest als het ware verlicht door een krachtige, kostbare energie en ervaren we direct een onbeschrijflijk, alweten inzicht.

Als we langer mediteren hebben we geen intellectuele verklaringen meer nodig om te rechtvaardigen wie we zijn. Onze beperkende zelfopvatting verdwijnt, al mist voor de zon.

Diegenen die niet gewend zijn om te mediteren vinden het vaak vreemd, ongewoon of onnatuurlijk. Ze denken dat meditatie iets anders is dan degene die mediteert, of dat het gewoon een aspect van de oosterse psychologie of filosofie is, dat men kan onderzoeken en bestuderen.

Meditatie is de natuurlijke staat van de geest en de gehele natuur.

Wat we doen door het gevoel te ervaren dat onstraat als we gewoon loslaten, zonder dat we onszelf opdracht geven om dat te doen. Wanneer we alles gewoon laten zijn zoals het is, en luisteren naar de stilte binnen in ons, wordt dat onze meditatie.

Als we eenvoudig stil blijven in het moment, zonder naar de houvast te grijpen, blijft er op dat moment er alleen gewaarzin over. Meditatie is een proces van zelf ontdekking. Op een niveau laat de meditatieve ervaring ons onze levenspatronen zien – hoe we sinds onze jeugd onze emotionele eigenschappen hebben ontwikkeld. Maar op een ander niveau bevrijdt het ons van deze patronen en kunnen we onze innerljke mogelijkheden beter zien. Als we terugkijken op de patronen van onze gedachten, kunnen we soms de verdraaiingen, die door ons zelfbeeld  gecreëerd worden waarnemen en herkennen.

Hoe kun je verder gaan dan het bewustzijn?

Door je direct gewaar te worden, in het moment. We schijnen echter altijd iets te willen doen tijdens de meditatie – iets tastbaars te willen ervaren. We willen altijd resultaat zien. Anders hebben we het gevoel dat onze ervaring niet de moeite waard is. Het is ook geen makkelijke opgave: datgene waar we naar zoeken, is datgene wat we loslaten! Wat we loslaten zijn onze verwachtingen. Dit kan ons in de war brengen, omdat we gewoonlijk het gevoel hebben dat, als we iets niet kunnen bezitten, het niets met ‘ons’ te maken heeft. Wat zijn de voordelen van meditatie dan, zul je je afvragen, als je er niets mee te maken hebt. De voordelen van meditatie zijn niet tastbaar. Ze hebben dan ook niets te maken met het innemen van een positie, en met zo ver mogelijk boven het ego uit stijgen.

Meditatie zal je in ieder geval rust, kalmte en evenwicht geven en dat is wat we allemaal willen. En natuurlijk val je weer terug in je oude patroon. Zo zullen we blijven leren op ons pad van zelfontwikkeling.

Een mooie uitspraak die ik tegen kwam is:

Part of being human is the experience of always being a work in progress.

Bron: Leven in evenwicht

Leave a Reply

Together we can create a peaceful and healthy world! Feel Good, Perform Better!